• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Nghị định 67/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tải về Nghị định 67/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/08/2009   Số công báo: Từ số 385 đến số 386
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/08/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2009/NĐ-CP Nghị định 127/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo đó, Chính phủ quy định thời hạn mốc thời hạn phải hoàn thành công việc là ngày 31/12/2011, bao gồm các công việc sau: chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia; chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Bên cạnh đó, Nghị định Nghị định 67/2009/NĐ-CP  còn sửa đổi quy định Nghị định 67/2009/NĐ-CP : Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng phải chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được tiếp tục sử dụng để quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho đến khi các văn bản này được chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Nghị định 67/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9/2009.

Từ khóa: Nghị định 67/2009/NĐ-CP

848

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
92468