• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Nghị định 68/1999/NĐ-CP về việc chia huyện Tiên Sơn, Gia Lương để tái lập các huyện Tiên Du, Tiên Sơn, Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Tải về Nghị định 68/1999/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 68/1999/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 09/08/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/09/1999   Số công báo: Số 34
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nội dung chính của Nghị định 68/1999 gồm:

- Chia huyện Tiên Sơn để thành huyện Tiên Du và huyện Từ Sơn; 

- Chia huyện Gia Lương thành huyện Gia Bình và huyện Lương.

Từ khóa: Nghị định 68/1999/NĐ-CP

240

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
10592