• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

Văn bản pháp luật về Chính sách khuyến khích xã hội hóa

Văn bản pháp luật về Luật Dạy nghề

 

Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Tải về Nghị định 69/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/06/2008   Số công báo: Từ số 339 đến số 340
Lĩnh vực: Môi trường, Y tế - dược, Lao động, Giáo dục, đào tạo, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/05/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Đối tượng điều chỉnh của Nghị định 69/2008 là các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa; Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa; các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 69/2008.

Các cơ sở nói trên sẽ được vay vốn tín dụng đần tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước. Ngoài ra, các cơ sở nói trên sẽ được vay vốn tín dụng đần tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của nhà nước

Điều kiện để cơ sở thực hiện xã hội hóa được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa quy định tại Nghị định này là cơ sở phải thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nghị định 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/06/2008.

Từ khóa: Nghị định 69/2008/NĐ-CP

14.720

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
66553