• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Tải về Nghị định 69/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 69/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/06/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/07/2010   Số công báo: Từ số 376 đến số 377
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 69/2010/NĐ-CP an toàn sinh học sinh vật biến đổi gen mẫu vật di truyền.

Theo đó, Nghị định 69/2010 quy định về nguyên tắc đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi, việc đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen phải bảo đảm tính khoa học, minh bạch; được tiến hành theo các phương pháp, kỹ thuật trong nước và quốc tế được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Nội dung đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen nhằm xác định nguy cơ tiềm ẩn và khả năng xảy ra rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi và các các biện pháp an toàn để phòng ngừa, xử lý và khắc phục rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi.

 Nghị định 69/2010 cũng quy định về hoạt động khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen. Khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen bao gồm các nội dung chính sau: Nguy cơ trở thành cỏ dại, dịch hại; Nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sinh vật không chủ đích; Nguy cơ làm thay đổi bất lợi đến hệ sinh thái xung quanh; Các tác động bất lợi khác.

Theo đó, nghị định cũng quy định về điều kiện công nhận Cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen, tổ chức được công nhận là Cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Có cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phù hợp với hoạt động khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; Có cán bộ chuyên môn phù hợp với hoạt động khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; Có quy trình khảo nghiệm bảo đảm các yêu cầu về an toàn sinh học.

Ngoài ra, sinh vật biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học phải đáp ứng các điều kiện sau: Sinh vật biến đổi gen đã được khảo nghiệm trong điều kiện cụ thể của Việt Nam. Kết quả khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận đạt yêu cầu; Sinh vật biến đổi gen được Hội đồng an toàn sinh học kết luận là an toàn đối với môi trường và đa dạng sinh học.

Nghị định 69/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2010.

Từ khóa: Nghị định 69/2010/NĐ-CP

1.848

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
107700