• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ

 

Nghị định 70/2000/NĐ-CP về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng

Tải về Nghị định 70/2000/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/2000/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 21/11/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/12/2000   Số công báo: Số 47
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/11/2000, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2000/NĐ-CP về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng.

Theo Nghị định 70/2000/NĐ-CP đối tượng và phạm vi áp dụng của Nghị định 70/2000/NĐ-CP quy định về việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp các thông tin có liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng gửi tại các tổ chức tín dụng, tại các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng có hoạt động ngân hàng (gọi chung trong Nghị định này là tổ chức) theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng. Các thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản gửi của khách hàng là thông tin "mật" thuộc danh mục bí mật Nhà nước trong ngành ngân hàng thì được lưu trữ và bảo vệ theo chế độ mật của Nhà nước.

Ngoài những quy định chung Nghị định 70/2000/NĐ-CP còn có những quy định cụ thể như quyền và nghĩa vụ của tổ chức nhận tiền gửi, tài sản gửi của khách hàng; quyền của khách hàng gửi tiền và tài sản; cung cấp thông tin; cung cấp thông tin giữa các tổ chức tín dụng; quy trình cung cấp thông tin; lưu trữ và bảo quản thông tin.

Từ khóa: Nghị định 70/2000/NĐ-CP

2.178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
47038