• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Dạy nghề


 

Nghị định 70/2009/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề

Tải về Nghị định 70/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 21/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/09/2009   Số công báo: Từ số 431 đến số 432
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2009/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề.

Nguyên tắc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề

1. Bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dạy nghề.

2. Phân cấp quản lý nhà nước về dạy nghề phải bảo đảm tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực tài chính, nhân sự và các điều kiện cần thiết để thực hiện được các nhiệm vụ được giao.

3. Xác định cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của các Bộ, của Ủy ban nhân dân các cấp đối với lĩnh vực dạy nghề, đồng thời bảo đảm tính chủ động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan quản lý dạy nghề các cấp trong việc quyết định và thực hiện nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

Từ khóa: Nghị định 70/2009/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
93629