• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật năng lượng nguyên tử


 

Nghị định 70/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân

Tải về Nghị định 70/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/06/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/07/2010   Số công báo: Từ số 380 đến số 381
Lĩnh vực: Công nghiệp, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 70/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật năng lượng nguyên tử nhà máy điện hạt.

Nội dung nghị định này hướng dẫn các quy định của Luật Năng lượng nguyên tử về đầu tư, lựa chọn địa điểm, thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt, vận hành, chấm dứt hoạt động của nhà máy điện hạt nhân và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó; về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Cụ thể, nghị định 70/2010 quy định nguyên tắc chung về đầu tư, xây dựng, vận hành và chấm dứt hoạt động của nhà máy điện hạt nhân bao gồm việc đầu tư nhà máy điện hạt nhân phải tuân theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và các quy hoạch khác liên quan; mọi hoạt động liên quan đến đầu tư xây dựng, vận hành và chấm dứt hoạt động của nhà máy điện hạt nhân phải bảo đảm yêu cầu cao nhất về an toàn và an ninh…

Để được xét cấp giấy phép xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân, chủ đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi Bộ Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng; Thiết kế nhà máy điện hạt nhân đã được lựa chọn; Báo cáo phân tích an toàn giai đoạn cấp phép xây dựng; Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Quy trình bảo đảm chất lượng; Kế hoạch tháo dỡ; Kế hoạch quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

 Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, cấp Giấy phép xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân sau khi có ý kiến của Hội đồng an toàn hạt nhân quốc gia. Trong vòng 15 ngày, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ từ chủ đầu tư các Bộ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ và có quyền yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu theo quy định.

 Nghị định 70/2010 cũng quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Theo đó quy định các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng nhà máy điện hạt nhân phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với hạng mục công trình và các công việc đảm nhiệm; Tổ chức, cá nhân khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có đủ điều kiện về năng lực như lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế xây dựng công trình; khảo sát xây dựng công trình; thi công xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng công trình; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng; chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/08/2010.

Từ khóa: Nghị định 70/2010/NĐ-CP

1.280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
107929