• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh


 

Nghị định 70/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Tải về Nghị định 70/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/09/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/2012   Số công báo: Từ số 615 đến số 616
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/09/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 70/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bộ VHTTDL.

Nghị định 70/2012/NĐ-CP quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Trong đó việc lập quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi phải đáp ứng một số nguyên tắc cơ bản như: Tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi khu vực quy hoạch đã được phê duyệt; quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải được định hướng lâu dài từ 10 - 20 năm để làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi, khai thác, phát huy giá trị di tích, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

Đồng thời quy hoạch hệ thống di tích phải đảm bảo những nội dung sau: Căn cứ lập quy hoạch; Đánh giá tổng quan về đặc điểm, tính chất, giá trị, hiện trạng, về tình trạng kỹ thuật, quản lý sử dụng và phát huy giá trị di tích thuộc phạm vi quy hoạch; Mục tiêu dài hạn, mục tiêu ngắn hạn; Thống kê, đánh giá hiện trạng và phân tích tình hình quản lý, sử dụng đất của di tích; xác định danh mục di tích cần điều chỉnh các khu vực bảo vệ di tích; Đề xuất định hướng và kế hoạch cắm mốc giới bảo vệ di tích; Định hướng kết nối hạ tầng kỹ thuật; Dự toán kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện quy hoạch; Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động môi trường và giải pháp, cơ chế chính sách để thực hiện quy hoạch.

Nghị định 70/2012 có hiệu lực từ ngày 15/11/2012.

Từ khóa: Nghị định 70/2012/NĐ-CP

6.522

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
147892