• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Pháp lệnh ngoại hối


 

Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi

Tải về Nghị định 70/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/08/2014   Số công báo: Từ số 729 đến số 730
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 70/2014/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi

Nội dung chính của Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối về các hoạt động ngoại hối của người cư trú, người không cư trú tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, Nghị định 70/2014 quy định người cư trú, người không cư trú được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ các nhu cầu thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai; thêm vào đó, quy định người cư trú, người không cư trú phải có trách nhiệm xuất trình các chứng từ theo quy định của tổ chức tín dụng khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ các giao dịch vãng lai.

Ngoài ra, Nghị định 70/2014 cũng quy định về việc chuyển thu nhập từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; theo đó quy định Trường hợp có nhu cầu chuyển các nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài được mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép và chuyển ra nước ngoài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày mua được ngoại tệ.

Nghị định cũng quy định về việc sự dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân, theo đó quy định người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài theo các quy định tại Nghị định này, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt.

Nghị định 70/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/09/2014 và thay thế Nghị định số 160/2006/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 70/2014/NĐ-CP

6.839

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240350