• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Thanh tra ngành Văn hóa thể thao và du lịch

 

Nghị định 71/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về Nghị định 71/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 71/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 09/09/2009   Số công báo: Từ số 437 đến số 438
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/08/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 71/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực, được tổ chức theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này; thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Tổ chức của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường bao gồm thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện 13 nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định cụ thể tại Điều 6 Nghị định 71/2009/NĐ-CP. Hoạt động thanh tra được thực hiện dưới hình thức thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất. Việc thanh tra theo chương trình kế hoạch được tiến hành theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, định kỳ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giao.

Nghị định 71/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2009.

Từ khóa: Nghị định 71/2009/NĐ-CP

1.082

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
93940