• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh Thư viện


 

Nghị định 72/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thư viện

Tải về Nghị định 72/2002/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/2002/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 06/08/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/09/2002   Số công báo: Số 43
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/08/2002, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2002/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thư viện.

Nghị định 72/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện về tổ chức, hoạt động của thư viện; quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; chính sách của Nhà nước đối với đầu tư phát triển thư viện; quản lý nhà nước về hoạt động thư viện.

Theo đó, Các thư viện hoạt động bằng ngân sách nhà nước bao gồm: Thư viện Quốc gia Việt Nam; Thư viện cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Thư viện nhà trường và cơ sở giáo dục khác có sử dụng vốn nhà nước; Thư viện của cơ quan nhà nước; Thư viện của viện, trung tâm nghiên cứu khoa học của Nhà nước; Thư viện của đơn vị vũ trang nhân dân; Thư viện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Thư viện có nhiệm vụ tổ chức phục vụ cho các đối tượng bạn đọc sử dụng vốn tài liệu thư viện; bố trí thời gian phục vụ phù hợp với điều kiện sống, làm việc và học tập của mọi tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động phục vụ tài liệu ngoài thư viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người sử dụng thư viện; không đặt ra những quy định làm hạn chế quyền sử dụng thư viện của người đọc.

Nhà nước thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động thư viện, khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tặng cho tài liệu, tiền, tài sản, đóng góp công sức cho việc phát triển thư viện; tham gia các hoạt động do thư viện tổ chức và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật về thư viện.

Nghị định 72/2002/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 21/08/2002.

Từ khóa: Nghị định 72/2002/NĐ-CP

2.878

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
49822