• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập

Tải về Nghị định 72/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/05/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 24/05/2007   Số công báo: Từ số 318 đến số 319
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Tài nguyên nước 1998, ngày 07/5/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập.

Nghị định 72/2007/NĐ-CP áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng, quản lý khai thác hồ chứa nước và các hoạt động khác có liên quan đến quản lý an toàn đập trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, quản lý khai thác và bảo vệ hồ chứa nước phải Bảo đảm an toàn đập là ưu tiên cao nhất trong xây dựng, quản lý, khai thác và bảo vệ hồ chứa nước; Công tác quản lý an toàn đập phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình xây dựng và quản lý khai thác hồ chứa nước; Bảo đảm tính chủ động trong quản lý an toàn đập; Xác định rõ trách nhiệm của chủ đập, của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp; đề cao ý thức của cộng đồng trong công tác quản lý an toàn đập.

Khi xây dựng đập, việc khảo sát, thiết kế và thi công đập phải tuân theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, các quy định về quản lý chất lượng xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Chủ đập phải lập quy trình điều tiết nước hồ chứa, quy định việc tích nước, xả nước hồ, trong điều kiện bình thường và trong tình huống khẩn cấp, trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện khi quản lí đập.

Bên cạnh đó, Nghị định 72/2007/NĐ-CP quy định chủ đập phải thực hiện kiểm tra đập theo nội dung và chế độ quy định gồm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ nhằm đảm bảo sửa chữa, khôi phục, nâng cấp kịp thời khi: Đập bị hư hỏng nặng, không bảo đảm an toàn; Công trình xả lũ thiếu khả năng xả lũ theo tiêu chuẩn thiết kế quy định; Do thay đổi tiêu chuẩn thiết kế dẫn đến việc đập không thoả mãn điều kiện ổn định theo tiêu chuẩn thiết kế mới. Xảy ra hiện tượng tái tạo bờ hồ chứa nước có ảnh hưởng đến an toàn đập.

Nghị định 72/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2007.

Từ khóa: Nghị định 72/2007/NĐ-CP

2.791

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
19556