• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật


 

Nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Tải về Nghị định 72/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 04/10/2012   Số công báo: Từ số 619 đến số 620
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/09/2012 Chính phủ ban hành Nghị định 72/2012/NĐ-CP về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nghị định 72/2012 quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và khuyến khích áp dụng đối với khu vực ngoài đô thị.

Theo đó, khi quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo những nguyên tắc sau: Công trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng theo quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ; Tổ chức, cá nhân sở hữu công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung có trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng;  tổ chức, cá nhân có đường dây, cáp và đường ống lắp đặt mới có trách nhiệm bố trí vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung đã xây dựng, phải có các giải pháp bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống đã có và có giấu hiệu nhận biết theo quy định; đồng thời việc quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.

Bên cạnh đó Nghị định 72/2012 quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật; sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.

Nghị định 72/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/11/2012.

Từ khóa: Nghị định 72/2012/NĐ-CP

2.206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
148204