• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Viễn thông


Văn bản pháp luật về Sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

 

Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng

Tải về Nghị định 72/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/07/2013   Số công báo: Từ số 443 đến số 444
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Thông tin báo chí, xuất bản   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

Trong thời đại bùng nổ về công nghệ thông tin như hiện nay, việc bảo mật thông tin, quản lý thông tin trên mạng luôn là một vấn đề thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Pháp luật cũng không đứng ngoài dòng chảy đó.

Nghị định 72/2013/NĐ-CP đã dành 6 chương, 46 điều, quy định chi tiết việc cung cấp dịch vụ, sử dụng tài nguyên trên internet; nguyên tắc, hành lang pháp lý trong việc cung cấp, sử dụng, phát triển dịch vụ của các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử; những chế tài quan trọng để thiết lập các trang thông tin này và cung cấp dịch vụ trên các mạng thông tin di động; chế tài quản lý trò chơi điện tử, quản lý và cung cấp những phương thức hiệu quả nhất để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng; những quy định về điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng tuân thủ theo Luật Viễn thông và Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ. 

Bên cạnh đó, Nghị định còn quy định chi tiết các hành vi bị cấm, như cấm lợi dụng  việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet ,chống phá nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, gây trật tự an toàn xã hội, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền kích động bạo lực, đồi trụy, các tệ nạn xã hội và một số hành vi khác.

Nghị định 72/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2013.

Từ khóa: Nghị định 72/2013/NĐ-CP

26.606

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
201110