• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đài truyền hình Việt Nam


 

Nghị định 72/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 18/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Tải về Nghị định 72/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 72/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/08/2014   Số công báo: Từ số 735 đến số 736
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 72/2014/NĐ-CP sửa đổi 18/2008/NĐ-CP chức năng nhiệm vụ cơ cấu Đài Truyền hình Việt Nam

Nội dung chính của Nghị định số 72/2014 đó là sửa đổi cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam, thay vì quy định tổ chức Đài Truyền hình Việt Nam gồm 30 đơn vị theo quy định trước, Nghị định số 72/2014 quy định cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam gồm 32 đơn vị, trong đó có Trung tâm Mỹ thuật được thành lập mới và Ban Thể thao - Giải trí và Thông tin kinh tế được tách ra thành Ban Sản xuất các chương trình Giải trí và Ban Sản xuất các chương trình Thể thao.

Bên cạnh đó, Nghị định số 72/2014 cũng quy định các Ban và các đơn vị tương đương trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có Trưởng ban và tối đa 03 Phó Trưởng ban giúp việc, có trách nhiệm giúp Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và cung ứng các dịch vụ công; góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân bằng các chương trình truyền hình.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2014.

Từ khóa: Nghị định 72/2014/NĐ-CP

399

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240670