• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội


Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức

Văn bản pháp luật về Điều chỉnh mức lương hưu

 

Nghị định 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Tải về Nghị định 73/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 73/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/07/2013   Số công báo: Từ số 435 đến số 436
Lĩnh vực: Bảo hiểm   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc . 

Nghị định 73/2013/NĐ-CP đã tăng lương hưu, trợ cấp cho cán bộ xã đã nghỉ việc. Theo đó, có 07 nhóm đối tượng được tăng thêm 9,6% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2013:

Một là nhóm cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động  theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 73/2013/NĐ-CP.

Hai là nhóm cán bộ xã, phường, thị trấn quy định động  theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 73/2013/NĐ-CP.

Ba là người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 73/2013/NĐ-CP.

Bốn là cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng  theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 73/2013/NĐ-CP.

Năm là quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 73/2013/NĐ-CP.

Sáu là công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 73/2013/NĐ-CP.

Bảy là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 73/2013/NĐ-CP.

Nghị định 73/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2013.

Từ khóa: Nghị định 73/2013/NĐ-CP

1.579

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
200498