• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật viên chức

Văn bản pháp luật về Chế độ tiền lương đối với cán bộ công viên chức

 

Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về Nghị định 76/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 76/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 15/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/09/2009   Số công báo: Từ số 455 đến số 456
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/09/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Mốt số điểm sửa đổi nổi bật của Nghị định 76/2009/NĐ-CP có thể kể đến như:

Theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ, các chức danh chuyên gia cao cấp, cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước và đối tượng hưởng lương làm việc trong ngành tòa án, kiểm sát, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật thì thời gian nâng lương sẽ bị kéo dài thêm 12 tháng.

Nay theo quy định mới tại Nghị định 76/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì kéo dài thêm 6 tháng; bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì kéo dài thêm 12 tháng so với quy định.

Nghị định 76/2009/NĐ-CP cũng sửa đổi phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tư lệnh Quân khu từ 1,20 lên 1,25. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2009. Chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm được đề cập trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP được tính hưởng kể từ ngày 01/01/2009.

Từ khóa: Nghị định 76/2009/NĐ-CP

8.632

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
94740