• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tố cáo


Văn bản pháp luật về Giải quyết khiếu nại tố cáo

 

Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo

Tải về Nghị định 76/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 76/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/10/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/10/2012   Số công báo: Từ số 625 đến số 626
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 76/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo theo đề nghị của Tổng thanh tra Chính phủ.

Nghị định 76/2012/NĐ-CP phân tích và hướng dẫn cụ thể các nội dung của Luật Tố cáo như: nhiều người cùng tố cáo về một nội dung; công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; bảo vệ người tố cáo và bảo vệ người tố cáo.

Theo đó, khi nhiều người cùng tố cáo thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Người đại diện phải là người tố cáo. Trường hợp có từ 05 đến 10 người tố cáo thì cử 01 hoặc 02 người đại diện;Trường hợp có từ 10 người trở lên thì có thể cử thêm người đại diện, nhưng tối đa không quá 05 người.

Ngoài ra, Nghị định 76/2012/NĐ-CP quy định trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, người giải quyết tố cáo có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hoạt động tố cáo, Nghị định 76/2012/NĐ-CP quy định phải bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người tố cáo và người thân thích của người tố cáo.

Nghị định 76/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2012.

Từ khóa: Nghị định 76/2012/NĐ-CP

9.870

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
149057