• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Nghị định 77/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế

Tải về Nghị định 77/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 77/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/08/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/08/2006   Số công báo: Từ số 3 đến số 4
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/08/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 77/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế.

Nguyên tắc hoạt động của Thanh tra Y tế

1. Hoạt động Thanh tra Y tế phải tuân theo pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

2. Khi tiến hành thanh tra, người ra quyết định thanh tra, Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Trưởng đoàn Đoàn thanh tra, Thanh tra viên, Thành viên Đoàn thanh tra phải tuân theo đúng các quy định của pháp luật về thanh tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi, quyết định của mình.

Từ khóa: Nghị định 77/2006/NĐ-CP

480

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
13333