• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật tương trợ tư pháp

 

Nghị định 77/2008/NĐ-CP về việc tư vấn pháp luật

Tải về Nghị định 77/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 77/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/07/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 27/07/2008   Số công báo: Từ số 423 đến số 424
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 16/07/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 77/2008/NĐ-CP về việc tư vấn pháp luật.

Nghị định 77/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật.

Theo đó, để thành lập trung tâm tư vấn pháp luật, có ít nhất hai tư vấn viên pháp luật hoặc tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo Nghị định 77/2008/NĐ-CP, Chính phủ nghiêm cấm tổ chức tư vấn pháp luật, người thực hiện tư vấn pháp luật thực hiện hành vi xúi giục cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật; lợi dụng hoạt động tư vấn pháp luật để trục lợi hay tư vấn pháp luật cho các bên có quyền lợi đối lập trong cùng một vụ việc, tiết lộ thông tin về vụ việc, về cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật, trừ trường hợp cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.

Đồng thời, Nghị định 77/2008/NĐ-CP  cũng nghiêm cấm cá nhân, tổ chức yêu cầu tư vấn pháp luật, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tư vấn pháp luật cản trở hoạt động tư vấn pháp luật.

Nghị định 77/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/08/2008.

Từ khóa: Nghị định 77/2008/NĐ-CP

7.234

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
68424