• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quốc tịch


 

Nghị định 78/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

Tải về Nghị định 78/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 78/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/10/2009   Số công báo: Từ số 463 đến số 464
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/09/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam.

Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, thủ tục liên quan đến các việc: nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch, thôi quốc tịch, tước quốc tịch, đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam và một số vấn đề khác như thông báo có quốc tịch nước ngoài, ghi sổ hộ tịch các việc về quốc tịch…

Theo đó, người đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam mà cơ quan thuế hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ nợ có văn bản yêu cầu chưa cho người đó thôi quốc tịch Việt Nam thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ không giải quyết việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Nghị định 78/2009/NĐ-CP quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam trước ngày 01 tháng 7 năm 2009 mà không có Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, nếu có nguyện vọng giữ quốc tịch Việt Nam thì phải đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam được thực hiện đến hết ngày 01 tháng 7 năm 2014. Hết thời hạn này, nếu không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì mất quốc tịch Việt Nam; nếu muốn có quốc tịch Việt Nam thì phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Cũng theo quy định tại Nghị định này, kể từ ngày 01/7/2009, công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam thì vẫn có quốc tịch Việt Nam. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, những người này hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của họ, nếu ở nước ngoài phải thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền, nếu ở trong nước phải thông báo cho sở tư pháp nơi người đó cư trú biết việc họ có quốc tịch nước ngoài, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài.

Nghị định 78/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2009.

Từ khóa: Nghị định 78/2009/NĐ-CP

6.348

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
95193