• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 78/2010/NĐ-CP cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Tải về Nghị định 78/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 78/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/07/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/07/2010   Số công báo: Từ số 434 đến số 435
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 78/2010/NĐ-CP cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài.

Nội dung của Nghị định này quy định về điều kiện, quy trình, thủ tục và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

Một nội dung đáng chú ý của nghị định đó là quy định về lãi xuất cho vay lại, theo đó nghị định quy định cho vay lại vốn vay thương mại, vay ưu đãi: lãi suất cho vay lại bằng lãi suất vay nước ngoài. Ngoài ra, đối với cho vay lại vốn vay ODA, nghị định 78/2010 quy định rõ đối với cho vay lại bằng ngoại tệ, trường hợp vay lại bằng ngoại tệ gốc vay nước ngoài, lãi suất cho vay lại bằng 2/3 (hai phần ba) lãi suất thương mại tham chiếu tương ứng với thời hạn cho vay lại tại thời điểm xác định điều kiện cho vay lại. Trường hợp mức 2/3 lãi suất thương mại tham chiếu nêu trên thấp hơn lãi suất vay nước ngoài, lãi suất cho vay lại bằng lãi suất vay nước ngoài. Trường hợp cho vay lại bằng ngoại tệ không có lãi suất thương mại tham chiếu, lãi suất cho vay lại bằng lãi suất vay nước ngoài.

Đối với cho vay lại bằng Đồng Việt Nam, Lãi suất cho vay lại được xác định bằng lãi suất cho vay bằng ngoại tệ như quy định nêu trên cộng với tỷ lệ rủi ro tỷ giá giữa ngoại tệ và Đồng Việt Nam.

Nghị định 78/2010 cũng quy định một số ngành, lĩnh vực được hưởng lãi suất ưu đãi theo mức bằng 30% mức lãi suất cho vay lại bằng ngoại tệ hoặc Đồng Việt Nam tương ứng, nhưng không thấp hơn lãi suất vay nước ngoài.

Đối với cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vay lại: lãi suất cho vay lại bằng lãi suất vay nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/08/2010.

Từ khóa: Nghị định 78/2010/NĐ-CP

1.522

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
108836