• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý nợ công


Văn bản pháp luật về Quản lý nợ công

 

Nghị định 79/2010/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công

Tải về Nghị định 79/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 79/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/07/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/07/2010   Số công báo: Từ số 434 đến số 435
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Theo quy định tại Nghị định 79/2010/NĐ-CP, Chính phủ thống nhất quản lý toàn diện nợ công thông qua các công cụ sau: Chiến lược dài hạn về nợ công; Chương trình quản lý nợ trung hạn; Kế hoạch vay và trả nợ chi tiết hàng năm của Chính phủ; Các chỉ tiêu an toàn và giám sát nợ công.

Nghị định 79/2010 quy định nội dung của chiến lược dài hạn về nợ công bao gồm việc đánh giá thực trạng nợ công và công tác quản lý nợ công trong giai đoạn thực hiện Chiến lược trước đó; Mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công; Các giải pháp, chính sách quản lý đảm bảo huy động vốn, sử dụng vốn có hiệu quả và an ninh tài chính; Tổ chức thực hiện chiến lược.

Nghị định 79/2010 cũng quy định về các chỉ tiêu giám sát về nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia bao gồm: Nợ công so với tổng sản phẩm quốc dân (GDP); Nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP; Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia so với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu; Nợ chính phủ so với GDP; Nợ chính phủ so với thu ngân sách nhà nước; Nghĩa vụ nợ chính phủ so với thu ngân sách nhà nước; Nghĩa vụ nợ dự phòng so với thu ngân sách nhà nước; Hạn mức vay thương mại nước ngoài và bảo lãnh vay nước ngoài của Chính phủ.

Nghị định 79/2010 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/08/2010.

Từ khóa: Nghị định 79/2010/NĐ-CP

1.586

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
108798