• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Xử lý nước thải


 

Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

Tải về Nghị định 80/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/08/2014   Số công báo: Từ số 775 đến số 776
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/08/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

Nghị định 80/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, các tuyến cống, mương, hố ga phải được nạo vét, duy tu, bảo trì định kỳ, bảo đảm dòng chảy theo thiết kế. Thường xuyên kiểm tra, bảo trì nắp hố ga, cửa thu, cửa xả nước mưa. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng các tuyến cống, các công trình thuộc mạng lưới để đề xuất phương án thay thế, sửa chữa. Đồng thời phải thiết lập quy trình quản lý hệ thống thoát nước mưa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định.

Bên cạnh đó, Nghị định 80/2014/NĐ-CP quy định trường hợp các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước.

Mặt khác trường hợp các hộ thoát nước không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được xác định căn cứ theo lượng nước sạch tiêu thụ bình quân đầu người tại địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Nghị định 80/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Từ khóa: Nghị định 80/2014/NĐ-CP

13.941

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
242830