• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường

 

Nghị định 81/2007/NĐ-CP về tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Tải về Nghị định 81/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 81/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 23/05/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/06/2007   Số công báo: Từ số 334 đến số 335
Lĩnh vực: Môi trường, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/5/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2007/NĐ-CP về tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.

Theo Nghị định 81, việc tổ chức các cơ quan, đơn vị giúp Bộ trưởng Bộ TNMT quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TNMT.

Căn cứ yêu cầu, khối lượng nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, việc thành lập Phòng (Ban) chuyên môn làm nhiệm vụ tham mưu, giúp Cục trưởng, Tổng Cục trưởng về bảo vệ môi trường phải đảm bảo các điều kiện: liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ môi trường; có nhiều phòng, ban, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ có trách nhiệm liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; Có Chi cục (hoặc Cục trực thuộc Tổng cục) tổ chức theo ngành dọc và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục, Tổng cục đặt tại nhiều địa phương.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định tổ chức chuyên môn về bảo vệ môi trường sẽ được thành lập ở UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Riêng UBND cấp xã được công chức cấp xã giúp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Nghị định 81/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2007.

Từ khóa: Nghị định 81/2007/NĐ-CP

1.095

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
20494