• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính


 

Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Tải về Nghị định 81/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 81/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 07/08/2013   Số công báo: Từ số 459 đến số 460
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, ngày 19/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính trừ cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm khi đang thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được giao thì sẽ bị xử lý theo pháp luật chuyên ngành. 

Với 3 chương, 34 điều và 01 phụ lục một số biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính, Nghị định 81 quy định chi tiết về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả tại các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, xác định thẩm quyền xử phạt, quy định hình thức, thủ tục thu, nộp tiền phạt và những quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính thông qua một loạt điều luật quy định trách nhiệm của các Bộ (Bộ Tư pháp, –Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính) và cơ quan ngang Bộ. 

Ngoài ra, Nghị định 81 cũng bảo vệ người chưa thành niên, hướng tới việc giáo dục hơn răn đe khi xử lý vi phạm những đối tượng này thể hiện thông qua các Điều 13, 14, 15 của Nghị định. 

Mẫu biên bản và mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục về mẫu biên bản và mẫu quyết định để sử dụng trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định 81/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/07/2013, thay thế Nghị định 128/2008/NĐ-CP; Nghị định 124/2005/NĐ-CP.

Từ khóa: Nghị định 81/2013/NĐ-CP

29.848

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
202111