• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Nghị định 82/2012/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Tải về Nghị định 82/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 82/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/10/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/10/2012   Số công báo: Từ số 631 đến số 632
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 82/2012/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính.

Theo đó, Nghị định 82/2012/NĐ-CP quy định tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Tài chính; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Tài chính; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Tài chính.

Cụ thể, các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Tài chính bao gồm:

- Cơ quan thanh tra nhà nước: Thanh tra Bộ Tài chính; Thanh tra Sở Tài chính.

-  Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Cục Thuế; Cục Hải quan; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực thuộc Kho bạc Nhà nước; Chi cục Thuế.

Bên cạnh đó, Nghị định 82/2012/NĐ-CP quy định thời hạn tiến hành thanh tra hành chính. Trong đó,cuộc thanh tra hành chính do Thanh tra Bộ Tài chính tiến hành không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày. Cuộc thanh tra hành chính do Thanh tra Sở Tài chính tiến hành không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày...

Nghị định 82/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 25/11/2012.

Từ khóa: Nghị định 82/2012/NĐ-CP

2.670

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
149181