• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

 

Nghị định 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Tải về Nghị định 83/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 83/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/10/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/10/2012   Số công báo: Từ số 631 đến số 632
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước; thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra Nghị định 83/2012/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức Thanh tra Chính phủ bao gồm:
- 14 đơn vị giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, cụ thể: Vụ I (Thanh tra khối kinh tế ngành); Vụ II (Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp); Vụ III (Thanh tra khối văn hóa, xã hội; Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra); Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư; Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức Cán bộ; Vụ Hợp tác Quốc tế; Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp; Văn phòng; 3 Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1, 2, 3; Cục Chống tham nhũng.
- Và 05 đơn vị sự nghiệp: Viện Khoa học Thanh tra; Trường Cán bộ Thanh tra; Báo Thanh tra; Tạp chí Thanh tra; Trung tâm Thông tin.

Trong đó, Vụ I, Vụ II, Vụ III, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế được tổ chức thành 03 phòng trực thuộc; Vụ Pháp chế; Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư, Vụ Tổ chức Cán Bộ lần lượt được tổ chức thành 02 và 04 phòng trực thuộc.

Nghị định 83/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2012.

Từ khóa: Nghị định 83/2012/NĐ-CP

2.219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
149293