• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc


 

Nghị định 84/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Tải về Nghị định 84/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 84/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/10/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/10/2012   Số công báo: Từ số 635 đến số 636
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Trong đó, Ủy ban Dân tộc là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong phạm vi cả nước; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Nghị định 84/2012/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức Ủy ban dân tộc bao gồm: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Vụ Hợp tác quốc tế; Thanh tra; Văn phòng; Vụ Tổng hợp; Vụ Chính sách dân tộc;Vụ Tuyên truyền; Vụ Dân tộc thiểu số; Vụ Địa phương I; Vụ Địa phương II; Vụ Địa phương III; Viện Dân tộc; Báo Dân tộc và Phát triển; Trung tâm Thông tin; Tạp chí Dân tộc; Trường Cán bộ dân tộc và Nhà khách Dân tộc.

Ngoài ra, Nghị định 84/2012/NĐ-CP còn quy định rất chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

Nghị định 84/2012/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2012.

Từ khóa: Nghị định 84/2012/NĐ-CP

923

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
149517