• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thi đua khen thưởng


Văn bản pháp luật về Mẫu huân chương huy chương

 

Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

Tải về Nghị định 85/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 85/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/09/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/09/2014   Số công báo: Từ số 875 đến số 876
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng 2003, sửa đổi năm 2005 và năm 2013, ngày 10/09/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Nội dung Nghị định này quy định mẫu, chất liệu, kích thước các loại huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; Quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng. Quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

Cụ thể:

Mẫu hiện vật khen thưởng

Nghị định 85/2014 quy định Mẫu Huân chương bao gồm: “Huân chương Sao vàng”; “Huân chương Hồ Chí Minh”; “Huân chương Độc lập” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Quân công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Lao động” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Chiến công” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huân chương Dũng cảm”; “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”; “Huân chương Hữu nghị”.

Nghị định cũng quy định Mẫu huy chương gồm: “Huy chương Quân kỳ quyết thắng”; “Huy chương Vì an ninh Tổ quốc”; “Huy chương Chiến sĩ vẻ vang” hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; “Huy chương Hữu nghị”.

Các loại mẫu Huy Hiệu: Huy hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Huy hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; Huy hiệu “Anh hùng Lao động”, “Tỉnh anh hùng”, “Thành phố anh hùng”; Huy hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; Huy hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”; Huy hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Huy hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”; Huy hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” cũng được quy định tại Nghị định này.

Ngoài ra, Nghị định cũng có quy định các Mẫu bằng các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; Mẫu cờ.

Về quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng.

 Cơ quan quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng ở Trung ương có trách nhiệm mua sắm, bảo quản và cấp phát hiện vật khen thưởng cấp nhà nước cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Nghị định 85/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/ 2014 và thay thế Nghị định số 50/2006/NĐ-CP. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành các hiện vật khen thưởng theo quy định tại Nghị định 50/2006/NĐ-CP vẫn tiếp tục được phát kèm theo các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đến khi hết số lượng.

Từ khóa: Nghị định 85/2014/NĐ-CP

4.477

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
248986