• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đo lường


 

Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật đo lường

Tải về Nghị định 86/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/10/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/11/2012   Số công báo: Từ số 643 đến số 644
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật đo lường 2011, ngày 19/10/2012, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật đo lường theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ KHCN.

Nội dung Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường về đơn vị đo pháp định; sử dụng đơn vị đo; cách xác định thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật về đo lường; kiểm tra nhà nước về đo lường; kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Đơn vị đo pháp định

Nghị định 86/2012/NĐ-CP xác định Đơn vị đo pháp định thuộc Hệ đơn vị đo quốc tế và Đơn vị đo pháp định không thuộc Hệ đơn vị đo quốc tế.

Thu lợi bất chính

Nghị định 86 quy định các hành vi thu lợi bất chính cụ thể: sản xuất, nhập khẩu, bán hàng đóng gói sẵn mà lượng của hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Xác định lượng hàng hóa, dịch vụ sai lệch về đo lường

+ Lượng hàng đóng gói sẵn sai lệch về đo lường là tổng số đơn vị hàng đóng gói sẵn đã bán trong thời gian vi phạm pháp luật về đo lường nhân với lượng thiếu do vi phạm.

Lượng thiếu do vi phạm được tính bằng giá trị cho phép trừ giá trị trung bình.

+ Lượng, hàng hóa, dịch vụ sai lệch khi thực hiện phép đo được tính bằng tổng lượng hàng hóa, dịch vụ đã mua, bán, cung ứng trong thời gian vi phạm pháp luật về đo lường nhân với sai lệch thừa hoặc thiếu so với yêu cầu kỹ thuật đo lường.

Sai lệch thừa hoặc thiếu so với yêu cầu kỹ thuật đo lường là giá trị sai lệch khi kiểm tra trừ đi giới hạn sai số cho phép của kết quả đo tương ứng.

Ban hành kèm theo Nghị định này là Bảng đơn vụ đo Dẫn xuất và Quy định về trình bày đơn vị đo pháp định.

Nghị định 86/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/12/2012.

Từ khóa: Nghị định 86/2012/NĐ-CP

3.448

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
149917