• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

 

Nghị định 86/2013/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Tải về Nghị định 86/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 11/08/2013   Số công báo: Từ số 471 đến số 472
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2013/NĐ-CP kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. 

Doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) chỉ được phép tổ chức các trò chơi điện tử có thưởng tại một Điểm kinh doanh duy nhất được ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Điểm kinh doanh phải được bố trí cách ly ra khỏi các khu vực tổ chức hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp và đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 86/2013/NĐ-CP.

Điều kiện chi tiết mà doanh nghiệp phải đáp ứng để được cấp giấy chứng nhận kinh doanh phải tuân theo những quy định tại Điều 19 Nghị định 86/2013/NĐ-CP. 

Cần lưu ý là trong thời gian 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (01/10/2013 – 01/10/2014), các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Ngoài thời hạn trên, doanh nghiệp không làm thủ tục thì phải chấm dứt hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Đây là quy định tại Điều 51 Nghị định 86/2013. 

Nghị định 86/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013.

Từ khóa: Nghị định 86/2013/NĐ-CP

2.943

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
202681