• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh

Tải về Nghị định 87/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/09/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/10/2011   Số công báo: Từ số 517 đến số 518
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh.

Theo đó, nội dung của nghị định 87/2011 này quy định các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội; lộ trình cấp giấy phép hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quản lý chất lượng và tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nghị định 87/2011 quy định rõ 07 hình thức của cơ sở khám bênh, chữa bệnh bao gồm: Bệnh viện; Cơ sở giám định y khoa; Phòng khám bệnh, chữa bệnh; Nhà hộ sinh; Cơ sở chẩn đoán; Cơ sở dịch vụ y tế và Trạm y tế cấp xã, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Bên cạnh đó, nghị định này cũng quy định lộ trình cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.

Nghị định 87/2011 cũng quy định về lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Ngoài ra, nghị định 87/2011 cũng quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiêu chuẩn và thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, cũng quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể phải có văn bản xác nhận việc thành lập tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Tổ chức bộ máy được cơ cấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đội ngũ nhân sự đáp ứng với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011.

Từ khóa: Nghị định 87/2011/NĐ-CP

7.235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
129652