• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Nghị định 87-CP năm 1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 87-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 12/12/1995   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/02/1996   Số công báo: Số 4
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 87-CP năm 1995 về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Ban hành kèm theo Nghị định 87-CP là Quy chế lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc; bán, cho thuê xuất bản phẩm; hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng; quảng cáo, viết, đặt biển hiệu. Quy định những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Theo Quy chế các hoạt động văn hoá quy định tại Quy chế này phải nhằm xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giáo dục nếp sống lành mạnh và phong cách ứng xử có văn hoá cho mọi người; kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, thuần phong mỹ tục; nâng cao hiểu biết và trình độ thẩm mỹ của nhân dân, ngăn chặn sự xâm nhập của những sản phẩm văn hoá có nội dung độc hại, làm phong phú đời sống tinh thần của xã hội, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới.

Nhà nước khuyến khích việc sản xuất và phổ biến các sản phẩm văn hoá có nội dung lành mạnh, chất lượng nghệ thuật cao để đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Nội dung Quy chế quy định việc lưu hành, kinh doanh phim, băng đĩa hình; lưu hành, kinh doanh băng đĩa nhạc; hoạt động văn hóa và dịch vụ nơi công cộng; bán sách, báo, tranh ảnh, lịch và cho thuê sách; hoạt động quảng cáo và viết, đặt biển hiệu.

Nội dung Quy định những biện pháp cấp bách bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng có đề cập đến việc bài trừ mại dâm, ma túy; bài trừ nạn đánh bạc; phòng, chống tệ nạn xã hội trong kinh doanh cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống.

Nghị định 87-CP có hiệu lực ngày 12/12/1995.

Từ khóa: Nghị định 87-CP

674

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
39380