• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật sở hữu trí tuệ


Văn bản pháp luật về Pháp lệnh giống cây trồng

Văn bản pháp luật về Lĩnh vực giống cây trồng kiểm dịch bảo vệ thực vật

 

Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi về quyền đối với giống cây trồng

Tải về Nghị định 88/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 88/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 16/08/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/08/2010   Số công báo: Từ số 503 đến số 504
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 88/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, Nghị định 88/2010 quy định hướng dẫn những nội dung về trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng; trình tự thủ tục xác lập quyền đối với giống cây trồng; quyền và nghĩa vụ của chủ bằng bảo hộ và tác giả giống cây trồng; chuyển giao, chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ; đại diện quyền đối với giống cây trồng.

Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển bằng ngân sách nhà nước, nghị định 88/2010 quy định giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển toàn bộ bằng ngân sách nhà nước thì tổ chức trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng đó được Nhà nước giao quyền chủ sở hữu; Giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần từ ngân sách nhà nước thì tổ chức được Nhà nước giao sử dụng vốn trực tiếp tham gia chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng đó được giao quyền chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước.

Nghị định 88/2010 cũng quy định về trình tự, thủ tục nhận đơn đăng ký bảo hộ, theo đó Cơ quan bảo hộ giống cây trồng nhận đơn theo một trong các hình thức sau: Nhận trực tiếp từ người nộp đơn; Nhận đơn qua bưu điện; trường hợp đơn được gửi qua bưu điện, ngày nộp đơn được xác định là ngày gửi đơn theo dấu bưu điện. Nghị định này cũng quy định cho phép nhận đơn qua mạng công nghệ thông tin.

Cơ quan bảo hộ giống cây trồng thẩm định sự phù hợp của tên giống cây trồng được đề xuất so với tên của các giống cây trồng cùng loài hoặc loài gần với loài của giống cây trồng đó đã được thừa nhận ở Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào có ký với Việt Nam thỏa thuận về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng theo quy định. Theo đó, trường hợp tên giống cây trồng đăng ký bảo hộ không phù hợp theo quy định, cơ quan bảo hộ giống cây trồng thông báo cho người nộp đơn thay đổi tên giống cây trồng theo quy định. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan bảo hộ giống cây trồng, người nộp đơn phải đề xuất tên gọi mới của giống cây trồng phù hợp theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010.

Từ khóa: Nghị định 88/2010/NĐ-CP

2.724

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
110399