• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giá


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật giá

 

Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá

Tải về Nghị định 89/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 89/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 18/08/2013   Số công báo: Từ số 485 đến số 486
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Ngày 06/08/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá.

Nghị định 89/2013/NĐ-CP áp dụng đối với doanh nghiệp thẩm định giá; cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thẩm định giá; cơ quan, tổ chức cử người và cá nhân được cơ quan, tổ chức đó cử tham gia Hội đồng thẩm định giá; cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài sản thẩm định giá hoặc có yêu cầu, đề nghị thẩm định giá; tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá… 

Nội dung chính của nghị định 89/2013/NĐ-CP là quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá, bao gồm: Nội dung và thẩm quyền quản lý nhà nước về thẩm định giá; tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; tiêu chuẩn và thẻ thẩm định viên về giá; tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá; giá dịch vụ thẩm định giá; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; hình thức, phạm vi cung cấp dịch vụ thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam; trình tự, thủ tục thẩm định giá của Nhà nước.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thẩm định giá.

Nghị định 89/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2013.

Từ khóa: Nghị định 89/2013/NĐ-CP

6.639

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
203607