• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Trái phiếu doanh nghiệp

 

Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Tải về Nghị định 90/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 90/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/10/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/10/2011   Số công báo: Từ số 533 đến số 534
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 90/2011 quy định có 03 loại hình trái phiếu, bao gồm Trái phiếu không chuyển đổi; Trái phiếu chuyển đổi và Trái phiếu được phát hành dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn từ một (01) năm trở lên. Mệnh giá tối thiểu của trái phiếu là một trăm nghìn (100.000) đồng, các mệnh giá khác là bội số của một trăm nghìn (100.000) đồng.

Bên cạnh đó, nghị định 90/2011 cũng quy định điều kiện phát hành trái phiếu trong nước. Đối với trái phiếu không chuyển đổi, doanh nghiệp buộc phải đảm bảo có thời gian hoạt động tối thiểu là một (01) năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động; Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước hoặc tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, doanh nghiệp cũng phải đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận.

Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền, doanh nghiệp phát hành ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định trên, doanh nghiệp còn phải đáp ứng các điều kiện như thuộc đối tượng được phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền; đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành; các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu (06) tháng. Nghị định này cũng quy định điều kiện phát hành trái phiếu quốc tế.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2011.

Từ khóa: Nghị định 90/2011/NĐ-CP

7.217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
130382