• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


 

Nghị định 90/2012/NĐ-CP tổ chức và trong hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

Tải về Nghị định 90/2012/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 90/2012/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/11/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 19/11/2012   Số công báo: Từ số 657 đến số 658
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/11/ 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2012/NĐ-CP tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Nghị định 90/2012/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Nội vụ; Thanh tra viên ngành Nội vụ, người được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nội vụ, cộng tác viên thanh tra ngành Nội vụ; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.

Về hoạt động thanh tra nội vụ, Nghị định 90/2012/NĐ-CP quy định, nội dung hoạt động thanh tra nội vụ bao gồm: thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp và quản lý biên chế nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; những việc cán bộ, công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tiền lương; thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tổ chức hội và các tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua, khen thưởng; công tác thanh niên; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính nhà nước.

Theo đó, hoạt động thanh tra do Thanh tra Bộ Nội vụ, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nội vụ tiến hành không quá 45 ngày; trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày. Đồng thời hoạt động thanh tra do Thanh tra Sở Nội vụ tiến hành không quá 30 ngày; trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày.

Nghị định 90/2012/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

Từ khóa: Nghị định 90/2012/NĐ-CP

954

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
150959