• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Kiểm toán nhà nước


Văn bản pháp luật về Kiểm toán nhà nước

 

Nghị định 91/2008/NĐ-CP về việc công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

Tải về Nghị định 91/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 91/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 18/08/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 29/08/2008   Số công báo: Từ số 477 đến số 478
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 91/2008/NĐ-CP được ban hành ngày 18/8/2008, nội dung Nghị định này quy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước; các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã được kiểm toán; các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc tổ chức công khai kết quả kiểm toán.

Việc công khai kết quả kiểm toán được nêu ở Nghị định 91 này nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân đối với hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước.

Đối tượng công khai kết quả kiểm toán gồm: báo cáo kiểm toán năm; báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán; biên bản kiểm toán (tuy nhiên không bao gồm các nội dung liên quan đến Tài liệu và số liệu thuộc bí mật nhà nước và bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán)

Việc công khai kết quả kiểm toán theo Nghị định 91/2008 sẽ được thực hiện bằng hình thức họp báo, công bố trên Công báo và các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm của Kiểm toán Nhà nước, và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Báo cáo kiểm toán năm, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán phải được công khai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Quốc hội thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm.

Nghị định 91/2008/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 13/09/2008.

Từ khóa: Nghị định 91/2008/NĐ-CP

896

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
69508