• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thuế thu nhập doanh nghiệp


 

Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế

Tải về Nghị định 91/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 91/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/10/2014   Số công báo: Từ số 935 đến số 936
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định thuế

Nội dung chính của Nghị định 91/2014  sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP; và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.

Cụ thể, nội dung đáng chú ý của Nghị định 91/2014 đó là quy định bổ sung Khoản 5a Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP. Theo đó, đối với dự án đầu tư được cấp phép đầu tư mà trong Hồ sơ đăng ký đầu tư lần đầu gửi cơ quan cấp phép đầu tư đã đăng ký số vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư kèm tiến độ thực hiện đầu tư, ở các giai đoạn tiếp theo trường hợp thực tế thực hiện được coi là dự án thành phần của dự án đầu tư đã được cấp phép lần đầu nếu thực hiện theo tiến độ (trừ trường hợp khó khăn khách quan, bất khả kháng) thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức ưu đãi đang áp dụng đối với dự án đầu tư lần đầu; đối với dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì ưu đãi thuế được hưởng cho thời gian ưu đãi còn lại được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi).

Nghị định 91/2014  cũng quy định sửa đổi Nghị định số 209/2013/NĐ-CP, quy định bán tài sản bảo đảm tiền vay, bao gồm cả trường hợp bên đi vay vốn tự bán tài sản đảm bảo theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có đảm bảo.

Một nội dung đáng chú ý nữa của Nghị định 91/2014 , Sửa đổi Nghị định số 83/2013/NĐ-CP về hình thức nộp thuế, theo đó quy định đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý thì căn cứ vào báo cáo tài chính và các quy định về thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý; đối với doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính thì căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số thuế tạm nộp hàng quý.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014.

Từ khóa: Nghị định 91/2014/NĐ-CP

3.134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
251430