• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

Tải về Nghị định 92/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/09/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/09/2006   Số công báo: Từ số 43 đến số 44
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 07/09/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định Nghị định 92/2006/NĐ-CP quy định về trách nhiệm và trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cả nước; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các vùng kinh tế - xã hội; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các vùng kinh tế trọng điểm; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực (trừ quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất).
 
Theo đó, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội bao gồm: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cả nước; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng, Vùng kinh tế trọng điểm; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện; Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực cấp quốc gia; Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực cấp tỉnh; quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu cấp quốc gia và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội được lập cho thời kỳ 10 năm, có tầm nhìn từ 15 - 20 năm và thể hiện cho từng thời kỳ 5 năm. Đồng thời, nhằm đảm bảo chất lượng và phù hợp với tình hình phát triển Kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội được rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo định kỳ 5 năm một lần.

Mỗi quy hoạch đều được quy định một cách cụ thể về nội dung quy hoạch; Căn cứ lập quy hoạch; Trình tự lập quy hoạch. Riêng đối với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Nghị định 92/2006/NĐ-CP quy định thêm về các vùng sau đây phải lập quy hoạch.

Nghị định 92/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2006.

Từ khóa: Nghị định 92/2006/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
13988