• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tương trợ tư pháp


 

Nghị định 92/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tương trợ tư pháp

Tải về Nghị định 92/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/08/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 08/09/2008   Số công báo: Từ số 505 đến số 506
Lĩnh vực: Tương trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/08/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Tương trợ tư pháp.

Nghị định 92/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp về chi phí thực hiện ủy thác tư pháp quy định tại các Điều 16, 31, 48, 60; chế độ báo cáo, thông báo hoạt động tương trợ tư pháp từ Điều 61 đến Điều 70 và nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp trong việc thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động tương trợ tư pháp quy định tại Điều 62 của Luật Tương trợ tư pháp.

Theo đó, Người già được miễn phí tương trợ tư pháp về dân sự là người từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa. Người tàn tật được miễn phí tương trợ tư pháp về dân sự là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn hoặc là người bị nhiễm chất độc hóa học, bị nhiễm HIV hoặc bị các bệnh khác làm mất năng lực hành vi dân sự mà không có nơi nương tựa. Trẻ em được miễn phí tương trợ tư pháp về dân sự là người dưới 16 tuổi không nơi nương tựa…

Công dân Việt Nam có yêu cầu được miễn phí thực hiện tương trợ tư pháp phải nộp bản sao có chứng thực và xuất trình bản gốc giấy tờ chứng minh là người thuộc một trong các đối tượng được miễn phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 92/2008/NĐ-CP cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thực hiện ủy thác về dân sự.

Nghị định 92/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/09/2008.

Từ khóa: Nghị định 92/2008/NĐ-CP

1.912

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
69747