• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Chính sách đối với cán bộ công chức viên chức

 

Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Tải về Nghị định 92/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/10/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/11/2009   Số công báo: Từ số 501 đến số 502
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2009/NĐ-CP chế độ chính sách cán bộ công chức ở xã phường thị trấn

Theo đó, nghị định 92/2009 quy định cán bộ cấp xã có các chức vụ gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;…

Công chức cấp xã có các chức danh gồm: Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng – thống kê;…

Theo đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã; cụ thể:

+ Cấp xã loại 1: không quá 25 người;

+ Cấp xã loại 2: không quá 23 người;

+ Cấp xã loại 3: không quá 21 người;

Nghị định 92/2009 cũng quy định về bảng lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ sơ cấp hoặc chưa đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cán bộ cấp xã quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định này có thời gian hưởng lương bậc 1 là 05 năm (đủ 60 tháng), hoàn thành nhiệm vụ, không bị kỷ luật thì được xếp lương lên bậc 2. Cán bộ, công chức cấp xã không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng; nếu bị cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

Bên cạnh đó, nghị định 92/2009 cũng quy định đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.

Từ khóa: Nghị định 92/2009/NĐ-CP

187.944

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
96422