Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 92/2014/NĐ-CP sửa đổi Khoản 1 Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/10/2014   Số công báo: Từ số 945 đến số 946
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 08/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 97/2011/NĐ-CP quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra .

Nghị định 97/2011 quy định thanh tra viên là công chức, sỹ quan Quân đội nhân dân, sỹ quan Công an nhân dân được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước. Theo đó quy định điều kiện bảo đảm hoạt động đối với thanh tra viên, tại đây, Nghị định 92/2014 quy định bổ sung về việc cấp trang phục cho Thanh tra viên thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước, cấp thêm mũ kêpi, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm.

Đối với ngành, lĩnh vực cần có trang phục thanh tra riêng, Nghị định 97/2011 cũng quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý ngành, lĩnh vực thống nhất với Tổng Thanh tra Chính phủ quy định trang phục thanh tra cho thanh tra viên của cơ quan thanh tra thuộc ngành, lĩnh vực đó.

Nghị định 92/2014/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014.

Từ khóa: Nghị định 92/2014/NĐ-CP , Nghi dinh 92/2014/ND-CP , Nghị định 92 , Nghị định 92 , Nghi dinh 92 2014 , Nghi dinh 92 2014

581