• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 93/2009/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Tải về Nghị định 93/2009/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/2009/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/10/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 03/11/2009   Số công báo: Từ số 503 đến số 504
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

Nội dung của quy chế này điều chỉnh các hoạt động quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Theo đó, nghị định ban hành kèm theo là quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài. Viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đề cập trong Quy chế này được hiểu là viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận của Bên tài trợ để thực hiện các mục tiêu phát triển và nhân đạo dành cho Việt Nam. Các phương thức cung cấp viện trợ PCPNN, bao gồm: Viện trợ thông qua các chương trình, dự án; Viện trợ phi dự án.

Nghị định 93/2009 quy định viện trợ PCPNN được sử dụng hỗ trợ thực hiện các mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội và nhân đạo của Việt Nam trong từng thời kỳ, chủ yếu bao gồm: Phát triển nông nghiệp và nông thôn (bao gồm nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp, thủy sản) kết hợp xóa đói giảm nghèo; Phát triển hạ tầng cơ sở xã hội (y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, dân số; Bảo vệ môi trường và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phòng chống, giảm nhẹ hậu quả thiên tai, dịch bệnh; Tăng cường năng lực thể chế, quản lý, kỹ thuật và phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai và các hoạt động nhân đạo.

Từ khóa: Nghị định 93/2009/NĐ-CP

2.915

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
96532