• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Tuyển dụng sử dụng quản lý công chức

 

Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Tải về Nghị định 93/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 93/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/08/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/09/2010   Số công báo: Từ số 540 đến số 541
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 93/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP tuyển dụng sử dụng quản lý công chức.

Theo đó, nghị định 93/2010 quy định sửa đổi Điều 26 Nghị định 24/2010 về thẩm quyền xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên, Nghị đinh này quy định Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 24/2010 xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý, gồm cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước;Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao…

Bên cạnh đó, cũng quy định các cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước;Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao… chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự và tương đương; từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên và tương đương đối với công chức thuộc phạm vi quản lý.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2010.

Từ khóa: Nghị định 93/2010/NĐ-CP

4.997

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
111140