• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/2018/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/06/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 17/07/2018   Số công báo: Từ số 783 đến số 784
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

 

Theo đó, nhà tạo lập thị trường là tổ chức được Bộ Tài chính lựa chọn để thực hiện quyền, nghĩa vụ trong việc phát hành, giao dịch công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước.

Nhà tạo lập thị trường có quyền ưu tiên được lựa chọn là tổ chức bảo lãnh chính đối với đợt phát hành trái phiếu Chính phủ và công trái xây dựng Tổ quốc và là đối tượng duy nhất được tham gia vào các phiên phát hành, mua lại công cụ nợ của Chính phủ.

Đồng thời, nhà tạo lập thị trường còn có các quyền khác như:

  • Được tham gia trao đổi định kỳ về công tác phát hành trái phiếu và định hướng chính sách thị trường với Bộ Tài chính;

  • Được Kho bạc Nhà nước phát hành trái phiếu Chính phủ để đảm bảo tính thanh khoản;

  • Được ưu tiên tham gia các phiên thỏa thuận mua lại hoặc thỏa thuận hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ.

Nghị định 95/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.

Từ khóa: Nghị định 95/2018/NĐ-CP

289

Thành viên
Đăng nhập bằng Google