• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về nông nghiệp

Tải về Nghị định 98/2011/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 98/2011/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/10/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/11/2011   Số công báo: Từ số 573 đến số 574
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 98/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định nông nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 98/2011, tổ chức, cá nhân khảo nghiệm được chỉ định phải có đủ các điều kiện sau: Có chức năng khảo nghiệm hoặc nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng; Có địa điểm và diện tích đất phù hợp để bố trí thí nghiệm khảo nghiệm theo yêu cầu khảo nghiệm đối với loài cây trồng được chỉ định khảo nghiệm; Có thiết bị chuyên ngành hoặc có hợp đồng với tổ chức, cá nhân khác để phân tích, đánh giá các chỉ tiêu theo yêu cầu khảo nghiệm đối với loài cây trồng được chỉ định khảo nghiệm; Có ít nhất một (01) cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học chuyên ngành trồng trọt, giống cây trồng hoặc đã trực tiếp làm công tác khảo nghiệm kỹ thuật ít nhất hai (02) năm; Có bộ mẫu chuẩn của các giống cây trồng được biết đến rộng rãi thuộc loài cây trồng được chỉ định khảo nghiệm.

Ngoài ra, Nghị định 98 cũng sửa đổi, bổ sung về thủ tục khai báo kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. Việc khai báo kiểm dịch được thực hiện trước ít nhất 02 ngày làm việc (khác với quy định trước đây là 05 ngày) nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch; trước ít nhất từ 15 - 30 ngày làm việc nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không còn miễn dịch.

Buộc khai báo trước ít nhất hai (02) ngày làm việc (Theo quy định trước đây là 03 ngày) nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y hoặc gửi qua đường bưu điện; bảy (07) ngày làm việc (Theo quy định trước đây là 10 ngày) nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y.

Nghị định 98/2011 cũng quy định trong thời gian một (01) ngày làm việc (theo quy định trước đây là 03 ngày), kể từ khi nhận được khai báo của chủ hàng, Cơ quan kiểm dịch động vật có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho chủ hàng địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch, cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất, các quy định khác có liên quan đối với trường hợp quá cảnh Lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2011.

Từ khóa: Nghị định 98/2011/NĐ-CP

1.809

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
131014