• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị định 99/2006/NĐ-CP về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Tải về Nghị định 99/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 99/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/09/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/2006   Số công báo: Từ số 65 đến số 66
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/09/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 99/2006/NĐ-CP về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Nghị định 99/2006/NĐ-CP quy định về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã có hiệu lực thi hành thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất bằng các cách thức sau: Thông qua báo cáo; Thông qua sơ kết, tổng kết; Họp, giao ban; Làm việc với cơ quan được kiểm tra hay tổ chức đoàn kiểm tra.

Khi kiểm tra định kì, cơ quan có thẩm quyền phải có kế hoạch. Kế hoạch kiểm tra có thể được xây dựng thành văn bản riêng hoặc đưa vào nội dung của chương trình công tác của cơ quan hành chính nhà nước hoặc được xác định ngay trong chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Nghị định 99/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2006.

Từ khóa: Nghị định 99/2006/NĐ-CP

1.094

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
14199