Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị định liên bộ 76-NĐ/LB năm 1957 về việc trang bị và đặt một phụ cấp bồi dưỡng sức khỏe cho công nhân làm việc gần các hơi độc và chất độc có hại sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi và kiến trúc- Bộ trưởng Bộ Lao động- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 76-NĐ/LB   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Bộ Thuỷ lợi và Kiến trúc   Người ký: Nguyễn Văn Tạo, Trần Đăng Khoa, Trịnh Văn Bình
Ngày ban hành: 24/10/1957   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/11/1957   Số công báo: Số 45
      Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị định 76-NĐ/LB , Nghị định 569-NĐ-TLKT

84